Thứ ba, 27/10/2020 - 09:58|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH&THCS Vinh Tiền

Dạy học theo dự án

KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO DỰ ÁN

“THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỂ QUẢN LÍ MỘT SỐ TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN”

I. Mục tiêu dự án

Sau khi hoàn thành dự án, HS đạt được các mục tiêu sau:

1. Về kiến thức

- Biết được các bước thiết kế một CSDL

- Biết được nhu cầu quản lí trong các tổ chức.

- Biết xây dựng một CSDL dựa trên mô hình dữ liệu quan hệ .

- Hiểu được vai trò của CNTT trong việc hỗ trợ công tác quản lí.

2. Về kĩ năng

- Nắm bắt được nhu cầu quản lí trong các tổ chức

- Góp phần hình thành cho HS kĩ năng:

+ Thu thập và xử lí thông tin.

+ Tìm kiếm thông tin trên mạng.

+ Ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập.

+ Làm việc theo nhóm.

+ Viết và trình bày báo cáo trước đám đông.

+ Học tập tích cực, chủ động, sáng tạo.

+ Vận dụng lí thuyết vào thực tiễn.

+ CNTT: sử dụng phần mềm Microsoft Office.

3. Thái độ

- Nâng cao ý thức hợp tác, học tập nhóm

- Độc lập, tự giác, tự chịu trách nhiệm trước nhóm.

- Hứng thú trong quá trình làm dự án

II. Xây dựng bộ câu hỏi định hướng

BỘ CÂU HỎI ĐỊNH HƯỚNG DỰ ÁN

Câu hỏi khái quát.

 1. Làm thế nào để quản lí các tổ chức thuận tiện và hiệu quả?
 2. Người ta vận dụng tin học vào công tác quản lí như thế nào?

Câu hỏi bài học

Câu hỏi nội dung

1. Kể tên một số tổ chức có nhu cầu quản lí có trên địa bàn?

 

1. Đối tượng cần quản lí trong các tổ chức đó là gì?

2. Với các đối tượng đó chúng ta cần quản lí những thông tin gì?

2. Cách thức hoạt động của các tổ chức đó ra sao?

 

 

 

1. Nêu các hoạt động có thể có trong quá trình hoạt động của các tổ chức?

2. Các hoạt động đó liên quan đến các đối tượng nào?

3. Những thông tin nào liên quan đến hoạt động?

3. Làm thế nào để quản lí các đối tượng và hoạt động được tốt?

 

 

1. Mối liên hệ giữa các đối tượng và hoạt động đó là gì?

2. Nếu được tham gia vào các tổ chức với vai trò khác nhau, vấn đề cần quan tâm là gì?

4. Chúng ta có thể khai thác những gì qua các thông tin về các tổ chức?

 

1. Nêu một số câu truy vấn có thể có để có thể khai thác thông tin đáp ứng nhu cầu của những người tham gia vào tổ chức?

2. Những thông tin đó được lấy từ đâu?

5. Làm thế nào để quản lí các các tổ chức đó bằng công cụ lao động là “máy tính điện tử”?

 

 

 

1. Để quản lí và khai các thông tin của các tổ chức trên máy tính thì chúng ta cần những gì?

2.  Để lưu trữ trên máy tính các thông tin cần quản lí có thể lưu trữ với kiểu dữ liệu gì?

3. Kích thước của các trường ra sao?

4. Mối liên hệ giữa các nhóm thông tin?

5. Trình bày cấu trúc logic và lưu trữ thông tin?

6. Với kiến thức đã học em hãy xây dựng CSDL quản lí các tổ chức trên HQTCSDL Microsoft Access?

1. Tạo lập CSDL

     + Xây dựng cấu trúc các bảng

     + Thiết lập lien kết giữa các bảng

2. Nhập dữ liệu

3. Cập nhật dữ liệu

4. Sử dụng các đối tượng của Access để nhập, hiển thị, khai thác CSDL của các tổ chức?

III. Bài tập dành cho học sinh

GV chia nhóm phải đảm bảo mỗi nhóm có những HS sử dụng thành thạo công nghệ thông tin; có HS giỏi (khá), trung bình hoặc yếu, kém.

HS làm việc theo nhóm 8 người.

Cụ thể như sau: Lớp 12B3 chia thành 4 nhóm, Mổi nhóm thực hiện 1 dự án nhỏ

*Nhóm 1: Xây dựng CSDL quản lí công nhân cao su, gồm các thành viên:

*Nhóm 2: Xây dựng CSDL Quản lí Cửa hàng bách hóa tổng hợp Thu Minh, gồm các thành viên:

*Nhóm 3: Xây dựng CSDL Quản lí Trang trại chăn nuôi lợn Trang Danh, gồm các thành viên:

*Nhóm 4: Xây dựng CSDL Quản lí Thư viện trường THPT Cồn Tiên, gồm các thành viên:

* Dưới sự hướng dẫn của giáo viên các thành viên trong nhóm sẽ được phân vai vào các đối tượng trong dự án để tiến hành khảo sát, tìm hiểu thông tin, hoạt động của các tổ chức.

HS đọc kĩ dự án để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thực hiện các dự án này chủ đạo là  HS nhưng GV đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các em nghiên cứu và rút ra kết luận.

GV Khuyến khích HS làm việc độc lập, làm việc nhóm nhưng phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện.

IV. Nguồn-Tài liệu nghiên cứu

 1. Đối với học sinh

Các tổ chức, đơn vị

  • Đội lao động sản xuất số 3-Thuộc Nông trường cao su Cồn Tiên
  • Cửa hang bách hóa tổng hợp Minh Thu
  • Trang trại chăn nuôi Trang Danh
  • Thư viện trường THPT Cồn Tiên

Internet

§ Tài liệu dạy và học dự án từ giáo viên hướng dẫn, từ internet

§ Lưu, copy thông tin dưới dạng text

§ Địa chỉ website có liên quan.

Microsoft Word

§ Đánh máy và định dạng văn bản.

§ Mở và sao lưu văn bản.

§ Chèn bảng biểu, đồ thị, hình ảnh, công thức và các kí tự đặc biệt.

§ In văn bản.

Microsoft PowerPoint

§ Mở và tạo bài trình diễn.

§ Chèn văn bản, ảnh và các kí tự đặc biệt.

§ Lưu bài trình diễn.

§ In phần trình chiếu (slide show)

Microsoft Access

Các kiến thức, thao tác xây dựng CSDL đã được học để thực hiện các sản phẩm theo nhóm .

2. Đối với giáo viên (cần chuẩn bị)

§ Phấn hoặc bút lông viết bảng.

§ Giấy A4, A0 (nếu cần).

§ Danh sách HS.

§ Phiếu bốc thăm chia nhóm.

§ Bản photocopy kế hoạch dự án cho mỗi nhóm.

§ Bản photocopy phiếu hướng dẫn nghiên cứu cho mỗi nhóm.

§ Bản photocopy thang điểm đánh giá sản phẩm.

3. Đối với lớp học

§ Máy vi tính nối mạng Internet để truy cập các website liên quan cho việc tìm hiểu thông tin

§ Máy vi tính nối mạng nội bộ để GV chia sẻ các file cho HS và nhận file từ HS.

§ Máy vi tính cài đủ bộ Microsoft Office 2003 và các phần mềm cần thiết khác.

§ Projector.

V. Tài liệu tham khảo

a. Dành cho học sinh

Các file tài liệu dạy học theo dự án.

Các file mẫu về dạy học theo dự án.

Danh sách các trang web có liên quan đến dạy học dự án.

b. Dành cho giáo viên

Ngoài những tài liệu giống như của HS, GV còn tham khảo thêm SGV, ý kiến của các thành viên trong tổ Tin học, tài liệu của các nhà khoa học về các vấn đề có liên quan đến dự án này.

V. Các bước thực hiện

1. Công tác chuẩn bị của GV

- Soạn kế hoạch dự án, phiếu hướng dẫn nghiên cứu, thang điểm đánh giá, tài liệu hỗ trợ GV và HS (nếu có).

- GV lập thư ngỏ gửi đến BGH, phụ huynh HS và địa phương nơi thực hiện dự án để được hợp tác, hỗ trợ về các mặt cần thiết (nếu có).

- In các tài liệu trên để phát cho mỗi nhóm HS.

- Chuẩn bị trang thiết bị và cơ sở vật chất cần thiết để thực hiện tốt dự án .

2. Các bước hướng dẫn HS thực hiện dự án

Bước 1: Giới thiệu thời gian dự án

Từ ngày 22/12/2012 - 22/2/2013: Được chia thành 5 giai đoạn

- Giai đoạn 1(tuần 1): Các nhóm tiến hành tìm hiểu, phát hiện nhu cầu cần quản lí của các tổ chức nơi địa phương mình sinh sống và học tập, phát biểu được bài toán cần quản lí, hoàn thành kế hoạch dự án theo nhóm..

- Giai đoạn 2(Tuần 2, 3, 4): Các nhóm tiến hành tìm hiểu thực tế, tìm hiểu thông tin về các đối tượng quản lí, các hoạt động, qui cách hoạt dộng của các tổ chức, đơn vị theo nhóm.

- Giai đoạn 3(Tuần 5,6):Các nhóm tiến hành xử lí các thông tin thu thập được, xây dựng cấu trúc về mặt logic cho CSDL các tổ chức.

- Giai đoạn 4(Tuần 7):Các nhóm tiến hành xây dựng CSDL trên Hệ quản trị Microsoft Access, làm bài trình diễn đa phương tiện trên PowerPoin để báo cáo..

- Giai đoạn 5(Tuần 8): Hoàn thiện các kĩ năng báo cáo sản phẩm và Báo cáo dự án trước lớp1 tiết

Thời gian báo cáo: 9 phút / nhóm.

Bước 2: Tổ chức nhóm, phát và hướng dẫn HS các tài liệu có liên quan đến dự án (tiến hành trước ngày báo cáo 2 tháng)

- GV chia lớp thành các nhóm (mỗi nhóm khoảng 8 HS). Mỗi nhóm tự cử: 1 nhóm trưởng, 1 thư kí.

- GV phát tài liệu dưới dạng giấy in hoặc chép các file và giới thiệu cho mỗi nhóm về: kế hoạch dự án, phiếu hướng dẫn nghiên cứu, thang điểm đánh giá bài trình diễn đa phương tiện trên PowerPoint và sản phẩm.

- GV cung cấp cho HS các tài liệu hỗ trợ thêm (nếu có) và hướng dẫn cách tìm kiếm, xử lí các thông tin liên quan đến dự án này.

Bước 3: Thực hiện dự án

- Các nhóm thực hiện những nhiệm vụ trong kế hoạch dự án, phiếu hướng dẫn nghiên cứu ở nhà (có sự hỗ trợ, giải đáp thắc mắc của GV khi HS gặp vấn đề khó khăn).

Bước 4: Nộp sản phẩm cho GV

- Nhóm trưởng nộp bài trình diễn đa phương tiện trên PowerPoint và sản phẩm cho GV trên USB trước ngày báo cáo sản phẩm ít nhất 2 ngày.

Bước 5: Báo cáo kết quả và tổng kết dự án

- GV lưu ý cho HS các yêu cầu phải thực hiện trong buổi báo cáo kết quả dự án.

- Các nhóm lần lượt lên báo cáo sản phẩm: bài trình bày đa phương tiện trên PowerPoint, sản phẩm

- Mỗi nhóm cử một người lên trình bày sản phẩm  của nhóm.

- Các nhóm góp ý và chấm điểm cho nhau.

- GV góp ý và chỉnh sửa. HS ghi chép để hoàn thiện kiến thức.

- GV tính điểm và công bố cho từng nhóm (tuyên dương, khen thưởng nếu có).

- GV yêu cầu các nhóm về hoàn chỉnh lại sản phẩm trên (nếu có sai sót) và nộp lại cho GV để làm tài liệu tham khảo cho cả lớp và các khá tiếp theo.

VI. Thang điểm đánh giá

Thang điểm đánh giá bài trình diễn đa phương tiện trên Powerpoint (file đính kèm).

Thang điểm đánh giá Sản phẩm là CSDL (file đính kèm).

VII. Các kế hoạch hỗ trợ

- Hướng dẫn cho HS các kĩ năng Word, PowerPoint, Microsofr Access …(nếu thấy cần thiết).

- Nắm địa chỉ email của các nhóm(số điện thoại) để kiểm tra, đôn đốc thường xuyên trong quá trình thực hiện dự án.

- Cung cấp cho HS địa chỉ E-mail, số điện thoại di động(hoặc địa chỉ nhà riêng) của các thầy cùng chuyên môn, cá nhân, tập thể có lien quan để HS liên hệ giải đáp thắc mắc khi cần thiết.

- Gửi cho HS file các trang web có liên quan đến dự án để HS dễ dàng truy cập.

- In hoặc chép cho HS file các tài liệu hỗ trợ khác (nếu có).

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 1
Tháng 10 : 176
Năm 2020 : 4.797